WERSJA POLSKA | ENGLISH VERSION

Fundacja OZP
WIADOMOŚCI

KONFERENCJE NAUKOWE

RAPORT SCHIZOFRENIA

STATUT

DANE FUNDACJI OZP/KONTAKT

ARCHIWUM

Psychogeriatria Polska
O CZASOPIŚMIE

SKŁAD REDAKCJI

PGP 2015 VOL12 NR3

POPRZEDNIE WYDANIA

PARTNERZY

OGŁASZANIE PRAC

KONTAKT

PGP on-line (tłumaczenia)

Sklep - prenumerata
SKLEP

PRENUMERATA

przeszukaj serwis Fundacji Ochrony Zdrowia PsychicznegoSZUKAJ W SERWISIEPsychogeriatria Polska (Polish Journal of Geriatric Psychiatry)

jest periodykiem naukowym, wydawanym kwartalnie od 2004 roku
jako oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego
oraz Sekcji Psychogeriatrii i choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Jest ono kontynuacją Rocznika Psychogeriatrycznego,
założonego i redagowanego od 1998 roku przez prof. Adama Bilikiewicza.

W nowej formule czasopisma nastąpiły istotne zmiany. Redaktorem naczelnym i naukowym jest prof. Andrzej Kiejna (Wrocław), a redaktorem międzynarodowym prof. Ralf Ihl (Düsseldorf). Rada Naukowa poszerzona została o nowych członków krajowych i międzynarodowych. Wydawcą została Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Czasopismo publikuje prace w języku polskim i angielskim dotyczące teorii i praktyki psychiatrii osób starszych (psychogeriatrii) i jej pogranicza z innymi dyscyplinami naukowymi.

„Psychogeriatria Polska” została włączona do bazy Excerpta Medica/Embase
i otrzymała wyższą punktację w Index Copernicus (ICV=5,36). Jest to powód
do dużej satysfakcji dla zespołu redakcyjnego i dodatkowa zachęta dla autorów
do publikowania na łamach czasopisma.
©2004 made and hosted by mediacom